Megálló Étterem és Pizzéria 06707728881
 
Általános Szerződési Feltételek
 

JOGI FELTÉTELEK

Kérjük, hogy az alábbi feltételeket figyelmesen olvasd el, és ne nyisd meg a weboldalt, amennyiben az alábbi feltételekkel nem értesz egyet! A weboldal bármely oldalának megnyitásával az itt megadott feltételeket mindenki magára nézve kötelezőnek ismeri el! Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

Általános

Szolgáltató adatai:

Mo-Mé Food Kft. / Megálló Étterem

Székhely: 6762, Sándorfalva, Május 1 tér 1

Adószám: 23818695-2-06

Bankszámlaszám: 1135005-20554439-00000000

Cégjegyzékszám: 06-09-018477

E-mail: trendeles@megalloetterem.com

Telefonszám: +36707728881

 

Ezt a honlapot mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül meglátogathatja. A Mo-Mé Food Kft. elkötelezett a weboldal működése során az ügyfelek által rendelkezésünkre bocsátott személyes információk tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Ezért személyes jellegű adatait - például címet, e-mailt, telefonszámot, demográfiai jellegű, illetve azonosító adatokat -, az Ön előzetes értesítése és/vagy beleegyezése nélkül harmadik személyek számára nem adjuk el, nem adjuk bérbe, illetve nem tesszük hozzáférhetővé, nem adjuk tovább külső szervezetek számára, kivéve, ha arra jogszabály kötelez bennünket. A szerződéshez köthető adatok jogalapja egyrészt a Vásárló és a Szolgáltató közt létrejött szerződéshez köthető, másrészt a bizonylatolási kötelezettséget hivatott kielégíteni. A megrendeléssel elfogadja és magára kötelező érvényűnek tekinted a Jogi Feltételek dokumentumban leírtakat. A Mo-Mé Food Kft. minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén. A Mo-Mé Food Kft. megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

Tulajdonjog

Az oldal, az aloldalak, az azokat megjelenítő képernyő, a bennük megjelenő összes információ és képanyag, valamint a nevek, kifejezések, logók, grafikák szerzői és egyéb joga - ellenkező kikötés hiányában - a Mo-Mé Food Kft. tulajdona. E védett eszközök oldalainkon való feltüntetése nem jelenti azt, hogy ezeket bárki más külön engedély nélkül használhatja. A védett eszközök jogosulatlan felhasználása törvénysértő.

Webshop használat és elektronikus szerződéskötés

A Megrendelő köteles a rendelés leadása során kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni. Az elektronikus szerződés tárgyát a kiválasztott termék(ek) képzi(k). Valamennyi termékünk vételára a termék alatt jól láthatóan fel vannak tüntetve és tartalmazzák az Áfá-t. A minimális rendelési érték 1000 Ft.

A Mo-Mé Food Kft. a weboldalon beérkezett rendelésekről automatikus visszaigazolást küld. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető megérkezettnek, amikor az a Mo-Mé Food Kft., és a Megrendelő számára is egyaránt hozzáférhetővé válik. Amennyiben a visszaigazolás a megrendeléstől számított 10 percen belül nem érkezik meg, a Megrendelő a +36707728881-es telefonszámon érdeklődhet megrendelésének állapotáról.

 

Szállítási feltételek:

Szállítási idő: 1-2 óra.

Számla igényét a rendelésnél megjegyzésben vagy a diszpécser kollégánknak jelezze és adja meg adószámát!

Rendeléseiket megadott nyitvatartási időben fogadják kollégáink.

A megrendelt termékek futár által kerülnek kiszállításra. Webáruházunkban lehetőség van  a helyszínen bankkártyával történő fizetésre.

Mindemellett a megrendelt termékek ellenértékét készpénzzel is ki lehet egyenlíteni. Pénzvisszafizetésre lehetőség nincs.

 

Valamennyi megrendeléssel, visszaigazolással és végszámlával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az a Mo-Mé Food Kft. nem iktatja, a későbbiekben nem lesz hozzáférhető. Személyes adataidat a rendelés feldolgozásához, a profilod menedzseléséhez, a weboldal személyre szabott használatához, valamint az általad kért termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk átadására használjuk. A jogi személyek részére kiállított számlán szereplő személyes adatokat a törvényben előírt 5 évig őrizzük meg, utána megsemmisítjük.

Kizárások, mentesülések

A szerkesztő(k) semmilyen körülmények között nem tartoznak kártérítési felelősséggel a weboldal használatából eredő károkért, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális vagy esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a weboldallal kapcsolatban vagy a weboldal használatából vagy a weboldal használatra képtelen állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hibából, hiányosságból, üzemzavarból, meghibásodásból, információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vagy vonal- vagy rendszerhibából keletkeznek, abban az esetben is, ha a Mo-Mé Food Kft.-t vagy annak képviselőjét ilyen lehetséges károkról, veszteségekről vagy költségekről tájékoztatták. Más internet-forrásokkal való kapcsolat felvétele az Ön saját felelősségére történik, az ezen forrásokban szereplő tartalom, helytállóság, kifejezett vélemények és más kapcsolódó elemek a Mo-Mé Food Kft. által nem kerültek ellenőrzésre, megvizsgálásra vagy jóváhagyásra. A Mo-Mé Food Kft. kifejezetten kizárja az e honlappal kapcsolatos bármilyen, akár kifejezett, akár közvetett felelősségét, így különösen az értékesíthetőségre, vagy egy bizonyos célra való megfelelőségre vonatkozó közvetett felelősséget. Előfordulhat, hogy az irányadó jogszabályok a felelősség fentiek szerinti kizárását teljes egészében nem teszik lehetővé, így lehet, hogy a jelen bekezdés önre részben nem vonatkozik.

Hivatkozások

A Mo-Mé Food Kft.-nak nincs ráhatása az e honlapon hivatkozott, vagy az e honlapra utaló hivatkozást tartalmazó honlapokon található információk, oldalak, más dokumentumok, illetve számítógépes programok tartalmára. Az e honlapon található, vagy e honlapra utaló hivatkozás nem jelenti azt, hogy a hivatkozott honlap a Mo-Mé Food Kft. jóváhagyásával rendelkezne, e honlap részét képezné, vagy az azon található információk, oldalak, más dokumentumok, illetve számítógépes programok pontosságáért, minőségéért, biztonságos voltáért vagy megfelelőségéért felelősséget vállalnánk. Az e honlapon hivatkozott bármely más honlap használatáért a Mo-Mé Food Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. Az e honlapon megtalálható, vagy arról letölthető információkkal, oldalakkal vagy más dokumentumokkal kapcsolatban a Mo-Mé Food Kft. semmilyen szavatosságot nem vállal. A Mo-Mé Food Kft. nem szavatol ezen információk pontosságáért, teljességéért vagy megfelelőségéért, és kifejezetten kizárja az azokban található esetleges hibákért vagy hiányokért való felelősségét. Ön kizárólag a saját kockázatára használhatja ezt az oldalt, és az Ön felelőssége megtenni a számítógépes vírusok, férgek, trójai falovak és egyéb káros elemek ellen szükséges óvintézkedéseket. Előfordulhat, hogy a honlap nem kompatibilis az Ön böngészőjével vagy más, Ön által használt programmal. A honlap folyamatos, illetve tartós működése nem garantált, abban megszakadások állhatnak be, illetve csökkenhet a minősége, valamint a működés bármikor megszüntethető. Előfordulhat, hogy a honlap elavult vagy pontatlan információt tartalmaz, és az azon található információk megváltoztathatók, illetve a felhasználók értesítése nélkül is frissíthetők. A Mo-Mé Food Kft. kifejezetten kizárja az ezen információk frissítésének vagy kijavításának kötelezettségét. A Mo-Mé Food Kft. nem tartozik felelősséggel a honlapon esetlegesen található hibákból vagy hiányosságokból származó kárért vagy veszteségért, és a honlapon található információk felhasználása kizárólag saját felelősségre történhet. E honlapon találhatók más honlapokra utaló hivatkozások (linkek). Felhívjuk a figyelmet, hogy a Mo-Mé Food Kft. nem vállal felelősséget más honlapok jogi és/vagy adatvédelmi nyilatkozatáért, az abban foglalt tartalmakért. A jelen Jogi Feltételek dokumentum kizárólag e honlapra vonatkozik.

Cookie-k

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ annak érdekében, hogy weboldalunk szolgáltatásait optimalizálhassuk látogatóink számára. Jelen weboldal használatával Ön elfogadja, hogy a jelen weboldal megtekintésére használt számítógépen vagy más eszközö  jelen weboldal cookie-kat helyezzen el. A cookie-kra szükség van az oldal működéséhez, a biztonságos helyekre való bejelentkezéshez és bizonyos szolgáltatások biztosításához. Ezek a cookie-k csak az Ön számítógépét azonosítják és nem tartalmaznak az Ön személyére vonatkozó információkat. Előfordulhat, hogy a weboldalunkba integrált, harmadik féltől származó tartalmak az Ön számítógépén további cookie-kat helyeznek el. 

 

Törvényi hivatkozások:


Adatkezelés:

2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Jótállás

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Szerzői jogok

1999. évi LXXVI. törvény

 

Ezeket a törvényeket Magyarország törvényei szabályozzák.

 

A kiválasztott termék bekerült a kosárba

Üdvözlünk!

Kapcsolat ellenőrzése...
Kérem, várjon!